Vrije Kinderopvang Emmen voldoet aan de veiligheids-en gezondheidseisen van de GGD. Het staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen onder nummer 246997151.

Het inspectierapport van 13-12-2016 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 30-03-2017 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 20-02-2018 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 26-03-2018 naar aanleiding van onze aanvraag voor het aanbieden van VVE kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 11-07-2018 naar aanleiding van onze aanvraag voor de BSO u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 2-11-2018 over de BSO kunt u hier inzien of downloaden.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u hier inzien of downloaden.

Het beleid Veiligheid en Gezondheid kunt u hier inzien of downloaden. Ook kunt u de bijlagen inzien die erbij horen: bijlage 1 (Risico-inventarisatie veiligheid), bijlage 2 (Huisregels), bijlage 3 (Registratieformulier gevaarlijke situaties), bijlage 4 (Risico-inventarisatie brandveiligheid) en bijlage 5 (Risico-inventarisatie gezondheid).