Na de inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging en plaatst de administratief medewerker het kind op de wachtlijst. Kinderen worden op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier op deze lijst geplaatst. Een uitzondering hierop zijn kinderen met een VVE-indicatie, deze kinderen hebben voorrang bij plaatsing. De administratief medewerker of leidster neemt ongeveer twee maanden voordat het kind 2,5 jaar wordt, contact op met de ouders, overlegt over de startdatum en nodigt de ouders uit een contract te tekenen. Als het contract getekend is, is aanmelding definitief.

Vroege aanmelding is geen garantie op plaatsing in de groep van voorkeur. Hier houden wij ook rekening met zo min mogelijk wachttijd voor alle kinderen, de samenstelling van de groep en met aansluiting op de schooltijden voor ouders met oudere kinderen, met name voor ouders die buiten Emmen wonen.

Ongeveer twee maanden voorafgaand aan de plaatsing wordt er door de leidster een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De administratief medewerker stuurt aanstaande ouders voorafgaand aan de eerste dag dat het kind de Peuterklas bezoekt, een welkomstmail met praktische informatie.

Intakegesprekken over een peuter vinden bij voorkeur bij u thuis plaats. Tijdens dat intakegesprek kunt u belangrijke dingen vertellen over uw kind en maken we afspraken over het wennen.

Intakegesprekken voor de BSO vinden plaats in ons lokaal en worden zoveel mogelijk met het kind gevoerd, een ouder is hierbij aanwezig en kan waar nodig aanvullen.

U ontvangt bij dit gesprek een contract in tweevoud. Eén exemplaar ontvangen wij graag volledig ondertekend binnen 14 dagen retour, het andere is voor uw eigen administratie. Ook ontvangt u een formulier waar u onder andere noodnummers en medische gegevens kunt invullen. Op het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang 2016 van toepassing.