Als uw kind bij ons staat ingeschreven nemen wij ongeveer 2 maanden voorafgaand aan de gewenste startdatum contact met u op; bij inschrijvingen kort voor de gewenste startdatum nemen wij zo vlug mogelijk contact op. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprekken over een peuter vinden bij voorkeur bij u thuis plaats. Tijdens dat intakegesprek kunt u belangrijke dingen vertellen over uw kind en maken we afspraken over het wennen.

Intakegesprekken voor de BSO vinden plaats in ons lokaal en worden zoveel mogelijk met het kind gevoerd, een ouder is hierbij aanwezig en kan waar nodig aanvullen.

U ontvangt bij dit gesprek een contract in tweevoud. Eén exemplaar ontvangen wij graag volledig ondertekend binnen 14 dagen retour, het andere is voor uw eigen administratie. Ook ontvangt u een formulier waar u onder andere noodnummers en medische gegevens kunt invullen. Op het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang 2016 van toepassing.