Tarieven voor de Vrije Peuterklas (voorschool) in 2022

De tarieven voor de Peuterklas zijn gelijk aan die van alle andere voorscholen in de gemeente Emmen. Alle betalingen zijn per maand, er wordt afgerond op een halve maand nauwkeurig. U betaalt ook door in de schoolvakantie, tenzij uw kind direct vóór een vakantie stopt of direct na een vakantie start.

Alle bedragen zijn gebaseerd op 10 uur per week voorschool, aangeboden gedurende 40 weken per jaar. Als uw kind minder dan 10 uur per week komt, betaalt u niettemin de volledige bijdrage.

In het kalenderjaar 2022 zijn de tarieven als volgt:

  1. Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
  2. Ouders komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
  3. Het kind heeft een indicatie VVE verstrekt door het consultatiebureau

Ad 1. De ouders betalen €283,33 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een uurtarief van €8,50.

U kunt, afhankelijk van uw inkomen, een (groot) deel terug krijgen via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. U dient deze toeslag zelf aan te vragen, hij wordt doorgaans als voorschot uitgekeerd. Op de website van de belastingdienst kunt u checken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Op de factuur die u van ons krijgt, staat het uurtarief en het precieze aantal uur opvang per kalenderjaar vermeld.

Ad 2. De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, gebaseerd op een door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde tabel. U dient hiertoe een recente jaaropgave of loonstrook te overleggen en krijgt per ommegaande een mail met het te betalen maandbedrag.

Ad 3. De ouders betalen een vast maandbedrag van € 5,67. U dient wel de VVE-indicatie aan ons op te sturen.

Tarieven voor de Vrije BSO in 2022

Voor de BSO betaalt u €7,70 per uur. U betaalt 3 uur per korte middag (14.30u-17.30u) of 5 uur per lange middag (woensdag, 12.30u-17.30u).

Voor de VSO (voorschoolse opvang) betaalt u €7,80 per uur. Per ochtend betaalt u 35 minuten (7.45u-8.20u).

Op basis van het te verwachten aantal afgenomen uren, wordt voor u een vast maandbedrag berekend.

Voor flexibele opvang, als u geen vaste dagen per week afneemt, betaalt u €8,70 per uur (€8,70 per uur voor de VSO). U krijgt een factuur achteraf per maand.