Vrije Kinderopvang Emmen voldoet aan de veiligheids-en gezondheidseisen van de GGD.

De Vrije Peuterklas staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (LRK) onder nummer 246997151. Het inspectierapport van 8-11-2021 over de Vrije Peuterklas kunt u hier inzien.

De Vrije BSO staat ingeschreven in het LRK onder nummer 171202338. Het inspectierapport van 2-11-2021 over de Vrije BSO kunt u hier inzien.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u hier inzien.

Het beleid Veiligheid en Gezondheid kunt u hier inzien. Ook kunt u de bijlagen inzien die erbij horen:

  • bijlage 1 (Risico-inventarisatie veiligheid);
  • bijlage 2 (Huisregels);
  • bijlage 3 (Registratieformulier gevaarlijke situaties),
  • bijlage 4 (Risico-inventarisatie brandveiligheid)
  • en bijlage 5 (Risico-inventarisatie gezondheid).