Vrije Kinderopvang Emmen voldoet aan de veiligheids-en gezondheidseisen van de GGD.

De Vrije Peuterklas staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (LRK) onder nummer 246997151. Op de Vrije Peuterklas mogen 16 kinderen tegelijk worden opgevangen (de toekenning vindt u hier) De Vrije BSO staat ingeschreven in dit LRK onder nummer 171202338. Op de Vrije BSO mogen 12 kinderen tegelijk worden opgevangen (de toekenning vindt u hier)

Het inspectierapport van 13-12-2016 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 30-03-2017 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 20-02-2018 kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 26-03-2018 naar aanleiding van onze aanvraag voor het aanbieden van VVE kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 11-07-2018 naar aanleiding van onze aanvraag voor de Vrije BSO kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 2-11-2018 over de Vrije BSO kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 11-02-2019 over de Vrije Peuterklas kunt u hier inzien of downloaden.

Het inspectierapport van 17-06-2019 over de Vrije BSO kunt u hier inzien of downloaden.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u hier inzien of downloaden.

Het beleid Veiligheid en Gezondheid kunt u hier inzien of downloaden. Ook kunt u de bijlagen inzien die erbij horen: bijlage 1 (Risico-inventarisatie veiligheid), bijlage 2 (Huisregels), bijlage 3 (Registratieformulier gevaarlijke situaties), bijlage 4 (Risico-inventarisatie brandveiligheid) en bijlage 5 (Risico-inventarisatie gezondheid).