Vrije Kinderopvang Emmen werkt vanuit de antroposofie. De doelstelling in deze visie is, dat wij als mede-opvoeders de kinderen begeleiden naar volwassenheid en dat we hen de vaardigheden meegeven om, als ze volwassen zijn, vrije keuzes te kunnen maken. Niet vrij in de zin van dat alles mag, maar vrij in de zin van passend bij de eigen persoonlijkheid; zodat het kind later eigen keuzes kan maken, ook als die anders zijn dan de omgeving van hem of haar verwacht.

De kinderen worden niet alleen opgevoed om te passen in de huidige maatschappij, maar juist ook om de toekomstige maatschappij mede vorm te geven.

Belangrijke vaardigheden hiervoor zijn zelfvertrouwen en fantasie. Zelfvertrouwen om ook een passende keuze te kunnen maken wanneer die in eerste instantie wordt afgewezen door de omgeving. En fantasie om je te kunnen voorstellen dat je dingen ook anders kunt doen dan je ze voorheen altijd bij anderen hebt gezien.

Zelfvertrouwen heeft te maken met veiligheid. Op de peuterklassen werken wij met een vast dagritme waar de kinderen snel vertrouwd mee raken. In het vrije spel krijgen de kinderen de ruimte om dingen uit te proberen en de ruimte om zich heen te verkennen. Door de keuze van het materiaal en de activiteiten worden de vier lichaamsgerichte zintuigen gestimuleerd: de tastzin, evenwichtszin, bewegingszin en levenszin. Dit zijn de zintuigen waarmee je je lichaam het beste ervaart, en die dus ook het beste helpen om je thuis te voelen in je eigen lichaam.

In de Vrije Peuterklas krijgen de kinderen veel ruimte voor vrij spel, en dus veel gelegenheid om hun fantasie te gebruiken. Ook de gezamenlijke activiteiten geven veel aanleiding tot het gebruiken van de fantasie, bijvoorbeeld het brooddeeg kneden: ‘Juf, ik heb een krokodil gemaakt!’.

Ook op de BSO is ook veel gelegenheid voor eigen inbreng, vrij spel en knutselactiviteiten zonder voorgeschreven einddoel.

Het pedagogisch beleidsplan van Vrije Kinderopvang Emmen kunt u hier downloaden.