De Vrije Peuterklas heeft twee peutergroepen op antroposofische basis.  Drie dagdelen per week komen beide groepen samen spelen in een eigen lokaaltje op het terrein van Vrijeschool de Stroeten aan de Stroetweg in Emmen.

Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in. De ochtend of middag heeft een vast ritme. We zingen en bewegen samen en bakken samen brood. Ook wordt regelmatig een creatieve of ambachtelijke activiteit aangeboden. We spelen veel buiten, ook bij slecht weer.

De kinderen spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal en krijgen biologische voeding aangeboden.

De Vrije Peuterklas is de voorschool van Vrijeschool de Stroeten in Emmen. Vrije Kinderopvang Emmen is aangesloten bij de Stichting Ontwikkeling KindCentra Emmen (OKCE).